Jan MOUCHA

Diplomová práce

Jazyk e-sportu: Rozbor lingvistických prvků v komentářích e-sportů

The Language of E-sports: An Analysis of Linguistic Features of E-Sports Commentary
Abstract:
This thesis analyzes the language of eSports from the perspective of register variance. In the first part of the thesis, characteristic linguistic features of the register of sports commentary are presented, and sports commentary register markers are defined. Furthermore, the communicative situations of sports and eSports commentary are described in detail. In the following part, eSports commentary …více
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou komentářů e-sportů z hlediska variace jazykových registrů. V první části práce jsou představeny charakteristické prvky sportovních komentářů a definovány znaky registru sportovních komentářů. Dále jsou detailně popsány komunikační situace komentářů sportů a e-sportů. V další části práce je komentář e-sportů kvalitativně a kvantitativně analyzován a výsledky analýzy jsou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Christoph Haase, Ph.D. M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOUCHA, Jan. Jazyk e-sportu: Rozbor lingvistických prvků v komentářích e-sportů. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta