Vanesa Štíchová

Bakalářská práce

Problematika GENDER v českých firmách

Set of Problems connected with GENDER in Czech Firms
Anotace:
Bakalářská práce poukazuje na postavení žen na trhu práce, na rozdíly v kariérách mužů a žen, v jejich odměňování a v segregaci do jednotlivých zaměstnání. Dále práce obsahuje porovnání vývoje rovných příležitostí, nastiňuje právní vymezování a zastřešení této problematiky v legislativě ČR. Bakalářská práce ve své praktické části provádí průzkum ve velkých firmách s cílem zmapovat rozdíly pracovních …více
Abstract:
Bachelor thesis examines the status of women in the labor market, the differences in the careers of men and women, in pay and segregation into different jobs. Further work includes a comparison of equal opportunities, outlines the legal definition and enclosure of the issue in the legislation of the CR. Bachelor thesis in its practice of conducting a survey of large companies to map differences in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Jaroslava Sedláková
  • Oponent: Irena Steinhauserová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25882