Bc. Hana Glogarová

Diplomová práce

Vliv fluktuace dobrovolníků na fungování neziskové organizace

The influence of volunteers turnover of the functioning of non-profit organization
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Vliv fluktuace dobrovolníků na fungování neziskové organizace“ je dobrovolnická fluktuace a její faktory publikované jak ve studiích zahraničních odborníků, tak ty, které byly identifikovány v provedené případové studii dvou konkrétních neziskových organizací. První část je věnována pojmu dobrovolnictví, jeho definici, motivaci k němu a stavu dobrovolnictví v České republice …více
Abstract:
The subject of my diploma thesis “The influence of volunteers turnover of the functioning of non-profit organization“ is volunteers‘ turnover and its factors published in foreign experts studies and factors found in case study of two non-profit organizations. First part focuses on volunteerism and its definition, motives and description of volunteering in the Czech Republic. Second chapter focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Marie Hladká, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa