Theses 

Co říká o posesivních adjektivech odborná literatura a ČNK – Mgr. Lucie Kopáčková, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lucie Kopáčková, Ph.D.

Master's thesis

Co říká o posesivních adjektivech odborná literatura a ČNK

What do the professional literature and the Czech National Corpus say about nominal possessives

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá morfosyntaxí přídavných jmen přivlastňovacích na -ův a -in v češtině. V teoretické části se snaží ukázat, jak jsou tyto slovní struktury popsány v českých gramatikách a odborných studiích. V praktické části je naším cílem zjistit, jaké sémantické role posesivní adjektiva na -ův a -in mohou mít a také to, zda existují určitá syntaktická omezení víceznačnosti těchto rolí. Materiál byl získán na základě dat z Českého národního korpusu.

Abstract: The principal focus in the thesis is on morphosyntactic structure of nominal possessives with the -ův and -in endings in Czech. In the theoretical part of the thesis I aim at description of nominal possessives in Czech grammar books and specialized studies. In the practical part the principal goal is to find out semantic parts of these nominal possessives and also to find out if certain syntactic restrictions of multiple significance of these semantic parts exist. The material was drawn from the Czech National Corpus.

Keywords: adjektivum relační desubstantivní, adjektivum posesivní, posesivum, adjektivum individuálně přivlastňovací, adjektivum individuálně posesivní, přídavné jméno individuálně přivlastňovací, přídavná jména přivlastňovací na -ův a -in, otcův, matčin, Český národní korpus, ČNK

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 04:28, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz