Mgr. Jan Smetana, Ph.D.

Disertační práce

Molekulární diagnostika mnohočetného myelomu s využitím komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA čipech (array-CGH)

Molecular diagnostics of multiple myeloma using oligonucleotide array-base comparative genomic hybridization (array-CGH)
Anotace:
V této práci byla hodnocena přítomnost nebalancovaných chromozomových změn (CNAs) u souboru 184 vzorků od pacientů s mnohočetným myelomem (MM) vyšetřených pomocí techniky komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových mikročipech (array-CGH). Cílem bylo prokázat a upřesnit na celogenomové úrovni prognosticky významné chromozomové aberace charakteristické pro vznik a progresi MM. Doplňující …více
Abstract:
In this thesis we study incidence of unbalanced copy number aberrations (CNAs) in cohort of 184 samples from patients with multiple myeloma (MM) detected by comparative genomic hybridization technique with the use of oligonucleotide-based microarrays (array-CGH). The main aim was to verify the incidence and evaluate effect of CNAs on prognosis of MM patients. The occurrence of IGH rearrangements and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 10. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika