Tibor Čatai

Bakalářská práce

Marketing v neziskových organizacích - Marketing v AČR

Marketing in nonprofit organizations - marketing AČR
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma marketingu Armády České republiky. V teoretické části je popisovací metodou objasněn účel neziskových organizací a jejich rozdělení. Následně se pak věnuje marketingovým nástrojům, které využívá, a problematice veřejného mínění. Jednotlivé prvky jsou pak v teoretické části srovnávací metodou přirovnány k mechanismům v AČR. Cílem této práce je zjistit, jak je …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on marketing of the Army of the Czech Republic. In the theoretical part is with the description method explains the purpose of non-profit organizations and their divide. Then it deals with the marketing tools, which it uses, and public opinion issues. The individual elements are in the theoretical part compared to the mechanisms in the AČR with the comparative method. Objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní