Jan Pokorný

Bachelor's thesis

A Framework for Modelling Tabletop Game Rules

A Framework for Modelling Tabletop Game Rules
Anotácia:
Framework pro digitální popis pravidel stolních her je navržen, implementován jako knihovna, a vyhodnocen na případové studii skutečné stolní hry. Framework používá stromovou strukturu herních kamenů a polí pro reprezentaci fyzických aspektů stolní hry. Vlastní logika výběru funkcí je použita pro zachycení pravidel a jejich speciálních případů. Framework byl implementován jako knihovna v jazyce JavaScript …viac
Abstract:
A framework for digitally describing tabletop game rules is proposed, implemented in a library, and evaluated on a case study of a real-world tabletop game. The framework uses a tree-like structure of tokens and fields to represent the physical aspects of the tabletop game. Custom dispatch logic is used for handling rules and their special cases. The framework was implemented as a JavaScript library …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2020
  • Vedúci: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Korenčik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Parallel and Distributed Systems

Práce na příbuzné téma