Ing. Zbyněk Vaculík

Bakalářská práce

Model subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Dambořice 1

Subsidence and thermal history of the Dambořice 1 borehole
Anotace:
Model subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Dambořice 1 Cílem této bakalářské práce bylo sestrojit 1D model teplotní historie vrtu Dambořice 1, který se nachází v oblasti Dambořické vrchoviny vnějších Západních Karpat a posoudit možný teplotní gradient během paleozoika. Byl nakreslen grafický sedimentární profil vrtu, vypsána data z archivních zpráv a sestrojen 1D model teplotní historie v …více
Abstract:
Subsidence and thermal history of the Dambořice 1 borehole The aim of this study was to make a subsidence and thermal history of the Dambořice 1 borehole which is situated in area of the Damborice higlands in the Outer Western Carpathians and survey thermal gradient in the paleozoic era. It was painted graphic sedimentary profile of the borehole. It was written data from the archival reports and built …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta