Petr VALHA

Bakalářská práce

Stanovení indexu lomu kapalných binárních směsí polyethylenglykol-voda v závislosti na teplotě.

Determination of the refractive index of liquid binary mixtures of polyethylene glycol-water in the temperature range.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala stanovením indexu lomu kapalných čistých látek a binárních směsí polyethylenglykol-voda za normálního tlaku. Index lomu byl měřen pomocí refraktometru RM 40 Mettler Toledo v rozmezí teplot 283,15-363,15 K a polyethylenglykol byl použit o molárních hmotnostech M = 200, 300, 400, 600, 1000 g?mol-1. Naměřené hodnoty byly porovnány s daty publikovanými jinými autory. Součástí …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with determination of a refractive index of liquid pure substances and binary mixtures of poly(ethylen glycol)-water at normal pressure. The refractive index was measured using a refractometer RM 40 Mettler Toledo in the temperature range from 283.15 to 363.15 K, polyethylene glycol was used of different molar mass M = 200, 300, 400, 600, 1000 g?mol-1. The measured values …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALHA, Petr. Stanovení indexu lomu kapalných binárních směsí polyethylenglykol-voda v závislosti na teplotě.. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.