Petr VALHA

Bachelor's thesis

Stanovení indexu lomu kapalných binárních směsí polyethylenglykol-voda v závislosti na teplotě.

Determination of the refractive index of liquid binary mixtures of polyethylene glycol-water in the temperature range.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývala stanovením indexu lomu kapalných čistých látek a binárních směsí polyethylenglykol-voda za normálního tlaku. Index lomu byl měřen pomocí refraktometru RM 40 Mettler Toledo v rozmezí teplot 283,15-363,15 K a polyethylenglykol byl použit o molárních hmotnostech M = 200, 300, 400, 600, 1000 g?mol-1. Naměřené hodnoty byly porovnány s daty publikovanými jinými autory. Součástí …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with determination of a refractive index of liquid pure substances and binary mixtures of poly(ethylen glycol)-water at normal pressure. The refractive index was measured using a refractometer RM 40 Mettler Toledo in the temperature range from 283.15 to 363.15 K, polyethylene glycol was used of different molar mass M = 200, 300, 400, 600, 1000 g?mol-1. The measured values …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VALHA, Petr. Stanovení indexu lomu kapalných binárních směsí polyethylenglykol-voda v závislosti na teplotě.. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Toxicology and Hazardous Waste Analysis

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.