Daniel Gelnar

Disertační práce

Verifikace a validace DEM modelů sypkých hmot v aplikaci na korečkové elevátory a možnosti řešení reálné aplikace v praxi

The Verification and Validation of DEM Models of the Bulk Materials in the application for the bucket elevators and the possible solutions in practice
Anotace:
ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE Gelnar, D. Verifikace a validace DEM modelů sypkých hmot v aplikaci na korečkové elevátory a možnosti řešení reálné situace v praxi při plnění a vyprazdňování korečků. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015, školitel: Zegzulka, J. Disertační práce se zabývá problematikou inovativního návrhu a optimalizace korečkových elevátorů a …více
Abstract:
ANNOTATION OF THE DISSERTATION Gelnar, D. The Verification and Validation of DEM Models of the Bulk Materials in the Application for the Bucket Elevators and the Possible Practical Solutions. Ostrava: Institute of Transport, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2015, Thesis, supervisor: Zegzulka, J. The thesis deals with the innovative design and optimization of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 4. 2016
  • Vedoucí: Jiří Zegzulka
  • Oponent: Jiří Malášek, Petr Bortlík, Marián Peciar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava