Bc. Barbora Tomečková

Bachelor's thesis

Úloha genu pro TOMM40 v patogenezi mírné kognitivní poruchy

The role of the TOMM40 gene in the pathogenesis of mild cognitive impairment
Abstract:
Mírná kognitivní porucha bývá vývojovým předstupněm demencí, nejčastěji Alzheimerovy choroby. Mírná kognitivní porucha je multifaktoriální onemocnění bez objasněné patogeneze, s neurčitým průběhem a s absencí možnosti účinné léčby. Jedním z faktorů zasahujících do patogeneze mírné kognitivní poruchy je genetická složka. Tato práce je zaměřena na studium vztahu mezi polymorfismy rs157580, rs157581 a …more
Abstract:
Mild Cognitive Impairment is often a development precursor of dementia, particular of the Alzheimer's disease. It is a multifactorial disease without explained origin or pathogenesis, it has an unclear development and therefor no clear therapy. The genetic component is one of the influencing factors of the pathogenesis of Mild Cognitive Impairment. This thesis focuses on the study of the association …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta