Bc. Jiří Heřman

Bakalářská práce

The Analysis of the Involvement of the Company into International Trade

The Analysis of the Involvement of the Company into International Trade
Anotace:
Cílem předložené bakalářské práce je analýza zapojení společnosti Remoska sro do mezinárodního obchodu. Práce je rozdělena na dvě části, kdy v první z nich jsou představena teoretická východiska zapojení podniku do zahraničního obchodu a metodický aparát pro analýzu společnosti, který je následně ve druhé části práce aplikován na aktivity uvedeného podniku. Postupně bylo analyzováno obecné okolí metodou …více
Abstract:
The main aim of the submitted thesis: “The Analysis of the Involvement of a concrete company into International Trade” is to analyse involvement of a company – Remoska sro into international trade. The thesis is divided into two main parts: Theoretical and Practical part. Theoretical part introduces and discusses forms and possible means of international trade from company points of view; and also …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management