Theses 

The Analysis of the Involvement of the Company into International Trade – Bc. Jiří Heřman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Business Management

Bc. Jiří Heřman

Bachelor's thesis

The Analysis of the Involvement of the Company into International Trade

The Analysis of the Involvement of the Company into International Trade

Anotácia: Cílem předložené bakalářské práce je analýza zapojení společnosti Remoska sro do mezinárodního obchodu. Práce je rozdělena na dvě části, kdy v první z nich jsou představena teoretická východiska zapojení podniku do zahraničního obchodu a metodický aparát pro analýzu společnosti, který je následně ve druhé části práce aplikován na aktivity uvedeného podniku. Postupně bylo analyzováno obecné okolí metodou PEST, oborové okolí Porterovou analýzou pěti sil a vnitřní prostředí společnosti. Výsledky těchto dílčích analýz byly shrnuty v tabulce SWOT analýzy a byly předloženy návrhy řešení pro eliminaci zjištěných slabých míst a hrozeb podniku.

Abstract: The main aim of the submitted thesis: “The Analysis of the Involvement of a concrete company into International Trade” is to analyse involvement of a company – Remoska sro into international trade. The thesis is divided into two main parts: Theoretical and Practical part. Theoretical part introduces and discusses forms and possible means of international trade from company points of view; and also introduces analytical tools for economic analysis. Practical part introduces Remoska sro and use tools described in the Theoretical part for its general environment, inter-industry environment and inner-company factors analyses. The results from the analyses are summarised in the form of SWOT analysis and strategic recommendation for Remoska sro are formulated.

Keywords: Economic Analysis, International Trade, PEST, Porter Five Forces, Internal Analysis, Financial Analysis, SWOT

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedúci: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 4. 2019 16:04, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz