Bc. Martin KUBIS, DiS.

Bachelor's thesis

Proměny týdeníku Respekt

Transformations of Respekt weekly
Anotácia:
Bakalářská práce analyzuje vznik a vývoj českého názorového časopisu Respekt a jeho proměny v průběhu dosavadní existence. První část je teoretická a má vysvětlit některé důležité pojmy vztahující se k tématu žurnalistiky a zpravodajství v médiích. Druhá část je praktická a obsahuje informace o historii časopisu, jeho obsahu, změnách v redakci i v podobě časopisu. Jsou zde také analýzy prodejnosti …viac
Abstract:
The bachelor work analyzes the creation and development of the Czech opinion magazine Respekt and it´s transformations during actual existence. The first theoretical part explains some important notions relating to the theme of journalism and news service in media. The second practical part contains informatik about history of the magazine, it´s purport, chan-ges in editorial staff and image of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
Zverejniť od: 12. 5. 2008
Identifikátor: 7468

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedúci: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBIS, Martin. Proměny týdeníku Respekt. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Media and communication studies / Marketing communications