JUDr. Josef Šilhán, Ph.D.

Disertační práce

Dominantní postavení a jeho zneužití cenovými praktikami

Dominant Position and its Abuse by Pricing Practices
Anotace:
Disertační práce je zaměřena na právní ochranu proti zneužití dominantního postavení na relevantním trhu prostřednictvím cenových praktik. V úvodní části je vymezen základní právně-ekonomický rámec soutěžního práva. Druhá část se zabývá jednak pojmem dominantního postavení obecně (jeho kritérii a jejich aplikačním významem) a obecným konceptem zneužití dominance a jeho jednotlivých aspektů. Třetí část …více
Abstract:
The thesis is focused on the law against abuse of dominant position on the relevant market by pricing practices. In the introductory section the text deals with the law & economics frame of the competition policy. The second part concerns with both the general concept of dominance and its anticompetitive abuse in detail. The third part deals with the pricing practices - excessive pricing, predatory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., JUDr. David Raus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta