JUDr. Josef Šilhán, Ph.D.

Doctoral thesis

Dominantní postavení a jeho zneužití cenovými praktikami

Dominant Position and its Abuse by Pricing Practices
Abstract:
Disertační práce je zaměřena na právní ochranu proti zneužití dominantního postavení na relevantním trhu prostřednictvím cenových praktik. V úvodní části je vymezen základní právně-ekonomický rámec soutěžního práva. Druhá část se zabývá jednak pojmem dominantního postavení obecně (jeho kritérii a jejich aplikačním významem) a obecným konceptem zneužití dominance a jeho jednotlivých aspektů. Třetí část …more
Abstract:
The thesis is focused on the law against abuse of dominant position on the relevant market by pricing practices. In the introductory section the text deals with the law & economics frame of the competition policy. The second part concerns with both the general concept of dominance and its anticompetitive abuse in detail. The third part deals with the pricing practices - excessive pricing, predatory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 11. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2009
  • Supervisor: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Reader: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., JUDr. David Raus, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta