Jan NĚMEC

Bakalářská práce

Intenzita zatížení lyžařů alpských disciplín

The Load Intensity of Alpine Skiing Athletes
Anotace:
Tvorba sportovního tréninku alpských lyžařů je úzce propojená s intenzitou zatížení. Díky těmto poznatkům můžeme efektivněji a přesněji řídit sportovní trénink. Srdeční frekvence je přesný a lehce dostupný ukazatel intenzity zatížení. Cílem této bakalářské práce je analyzovat a porovnat intenzitu zatížení lyžařů v obřím slalomu a slalomu. Skupina měřených jedinců spadá do kategorie junioři a dospělí …více
Abstract:
Sports training for Alpine skiers is closely linked to the intensity of the load. Thanks to this knowledge, we can manage sport training more efficiently and precisely. Heart rate is an accurate and easily accessible load strength indicator. The aim of this bachelor thesis is to analyze and compare the intensity of the skiers' load in giant slalom and slalom. The group of individuals surveyed falls …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMEC, Jan. Intenzita zatížení lyžařů alpských disciplín. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta