Světla TURNEROVÁ

Bakalářská práce

Úloha fyzioterapie u problematiky úzkostných poruch

The role of physiotherapy in problematics of anxiety disorders
Anotace:
Úvod: Fyzioterapie zaměřená na zlepšení kvality funkce pohybového aparátu ve smyslu harmonizace svalového tonu, zvýšení aktivace posturálního systému a optimalizace dechových funkcí může ovlivnit kromě somatických funkcí také psychické ladění - snížit úzkost a napětí. Cíl: Cílem práce je přispět k řešení problematiky fyzioterapie v psychiatrii a posoudit význam a úlohu fyzioterapie u pacientů s diagnózou …více
Abstract:
Introduction: Physiotherapy focused on improvement of quality of musculoskeletal system can affect mental state of mind in addition to somatic functions, for example reduce anxiety and tension. The improvement of quality of musculoskeletal function occurs through harmonization of muscular tonus, increased activation of postural system and optimalization of breathing functions. Aim: The aim of the bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TURNEROVÁ, Světla. Úloha fyzioterapie u problematiky úzkostných poruch. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií