Bc. Jitka Sedláková

Bachelor's thesis

Vliv rámování ve vztahu k abstraktnosti a konkrétnosti sdělení na subjektivní hodnocení charitativních reklamních formulací

The Influence of Framing in Relation to the Concreteness and Abstractness of Text on the Subjective Evaluation of the Charity Advertising Messages
Anotácia:
Cílem této práce bylo prozkoumat vliv pozitivního a negativního rámování zprávy ve vztahu ke konkrétnosti a abstraktnosti textu na míru vnímání přesvědčivosti a hodnocení charitativních reklamních sdělení. Studie byla zaměřena pouze na ekonomicky aktivní jedince, kteří nepracují v reklamní či charitativní organizaci a v jejichž rodině či blízkém okruhu přátel se nenachází handicapovaná osoba. Výsledky …viac
Abstract:
The purpose of this study was to examine the influence of positive and negative framing in relation to the concreteness and abstractness of text on the persuasiveness and evaluation of the charity advertising messages. The study focused only on the economically active individuals, who do not work in advertising or charity organizations and who do not have a handicapped person in their family or among …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Miroslav Šipula
  • Oponent: Mgr. Věra Žůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií