Bc. Zdeňka Sirbu

Diplomová práce

Ukončování vzdělávání oboru Cukrář

Termination of education in the field of study - Confectioner
Anotace:
Diplomová práce „Souhrnné opakování na ukončování vzdělání u oboru Cukrář“ se zabývá vytvořením kvalitního pracovního sešitu pro souhrnné opakování k závěrečné zkoušce. Pracovní sešit by měl napomáhat ke zdokonalení vědomostí, dovedností a návyků žáků a zdárnému ukončení závěrečné zkoušky. První část práce popisuje charakteristiku GSS Mikulov, Střední odborné učiliště, učebního oboru Cukrář, profil …více
Abstract:
Diploma thesis “Summary revision for termination of education in the field of study – Confectioner” is concerned with creation of quality workbook for summary revision for the final exam. The workbook should help to improve knowledge, skills and habits of students and successful termination of the final exam. First part of diploma thesis describes the characteristics of the Gymnasium and Secondary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta