Bc. Silvie Hendrichová

Master's thesis

Coming out! Homosexualita ve Švédsku ze společensko-literárního hlediska

Coming out! Homosexuality in Sweden from socio-literary aspect
Anotácia:
Magisterská diplomová práce "Coming out! Homosexualita ve Švédsku ze socio-literárního hlediska" se zabývá homosexualitou ve Švédsku a švédskou coming outovou literaturou. Pojednává o homosexualitě, s ní souvisejícím coming outem, a také o vývoji homosexuality ve Švédsku v zákonech i literatuře. V druhé části práce jsou představeny dva švédské coming outové romány, na nichž je demonstrován vývoj postoje …viac
Abstract:
Master thesis "Coming out! Homosexuality in Sweden from socio-literary aspect," deals with homosexuality in Sweden and the Swedish coming out literature. It deals with homosexuality, to which is related coming out, and also with the development of homosexuality in Sweden, both in law and literature. The second part introduces two Swedish coming out novels on which is demonstrated the development of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedúci: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Philology / Scandinavian Studies

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.