Tereza SPURNÁ

Bakalářská práce

Paliativní péče u onkologických nemocných

Palliative care for cancer patients
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá paliativní péčí u onkologicky nemocných. Pojednává o to, v jaké míře je pacientům v terminálním stádiu poskytována paliativní péče. Práce je rozdě lena do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. Teoretická část informuje o onkologii jako takové a seznamuje o paliativní péči. Zabývá se léčbou nádorových onemocnění, symptomů tohoto onemocnění, jaké žilní vstupy se …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with palliative care for cancer patients. It discusses the extent to which patients are provided with palliative care in the terminal stage. The work is divided into two parts, the theoretical and practical part. The theoretical part informs about onkology and introduces palliative care. It deals with the treatment of cancer, the symptoms of this disease, what kind of venous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Simona Šípová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SPURNÁ, Tereza. Paliativní péče u onkologických nemocných. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra