Andrea Homzová

Bakalářská práce

Analýza poistenia nehnuteľnosti v podmienkach slovenského poistného trhu

The property insurance analysis in the Slovak insurance market conditions
Abstract:
The bachelor thesis deals with some theoretical aspects of the insurance market with the focus on a real property insurance of individuals. The analytical part is focused on an insurance product of the insurance company KOOPERATIVA, a.s., VIG, which is applied to the selected property of the client. The aim of the thesis is to analyze the real property insurance of individuals in the Slovak Republic …více
Abstract:
Bakalárska práca rozoberá teoretické hľadiská poistného trhu so zameraním na poistenie nehnuteľného majetku fyzických osôb. Analytická časť je zameraná na poistný produkt poisťovne KOOPERATIVA, a. s., VIG, ktorý je aplikovaný na vybrané nehnuteľnosti klienta. Cieľom záverečnej práce je analyzovať poistenie nehnuteľného majetku fyzických osôb v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na poistenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Littvová, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK