Theses 

Měření jednotlivých media nosičů a jejich vliv na výsledky reklamní kampaně – Bc. Adam Svačina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adam Svačina

Diplomová práce

Měření jednotlivých media nosičů a jejich vliv na výsledky reklamní kampaně

Measurement of individual marketing media and their influence on the results of advertising campaigns

Anotace: Tato diplomová práce řeší problematiku media nosičů a použití komunikačních nástrojů. Konkrétním příkladem byla reklamní kampaň PP předmětné firmy Automyčka Express, s. r. o., která běžela po dobu jednoho roku. Výstupem textu je požadované zhodnocení úspěšnosti reklamní kampaně, ale také porovnání použitého mediálního nosiče s jiným druhem reklamního nosiče v závislosti na ceně, dosahu a úspěšnosti reklamní kampaně.

Abstract: This thesis addresses the issue of media carriers and use of communication tools. A concrete example is a campaign of the company Automyčka Express, s. r. o., which ran for one year. Text output is desired evaluate the effectiveness of advertising campaigns, but also compared with other kinds of media advertising media depending on the cost, scope and success of advertising campaigns.

Klíčová slova: Media nosič, Marketingová komunikace, Marketing, Komunikační proces, Reklamní kampaň, Automyčka Express, s. r. o.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 23:54, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz