Bc. Petr Miloš

Diplomová práce

Zabezpečení automobilů, identifikace originality autoklíčů

Car Security, Identification of Car Keys´ Authenticity
Anotace:
Předkládaná práce pojednává o standardním zabezpečení automobilů dodávané výrobci automobilů jako součást automobilu, a to jak mechanickém zabezpečením, tak i elektronickém zabezpečením automobilu, které je součástí nového vozidla. Zabývá se funkcemi zabezpečovacích zařízení a systémů nového automobilu. Jako součást zabezpečení popisuje vztah pojišťoven k zabezpečení automobilu a požadavky pojišťoven …více
Abstract:
The submitted work deals with the standard security system of cars, supplied by car manufacturers as a part of a car, mechanical security as well as electronic security items of the car, which are part of a new vehicle, functions of security equipment and systems of the new car. As part of the security it describes an attitude of insurance companies to car security and car insurance requirements on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Rudolf Drga

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Miloš, Petr. Zabezpečení automobilů, identifikace originality autoklíčů. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management