Bc. Lucie Penjaková

Bakalářská práce

Bariérová ošetřovatelská péče na operačním sále

Barrier nursing care in the operating room
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou bariérové ošetřovatelské péče na operačním sále. Teoretická část je věnována roli sestry pro perioperační péči, jsou zde popsány jednotlivé bariérové ošetřovatelské postupy, které jsou nezbytné k zajištění asepse na operačních sálech, je zde také popsána problematika infekcí spojených se zdravotní péčí. Výzkumná část bakalářské práce je rozdělena na kvantitativní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with barrier nursing care in operating rooms. The theoretical part focuses on the role of nurses in perioperative care and describes various barrier nursing procedures which are necessary to ensure antiseptic environment in operating rooms. It also covers the relation of infections and health care. The research part of the thesis is organized in two chapters: quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Škorničková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Penjaková, Lucie. Bariérová ošetřovatelská péče na operačním sále. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií