Bc. Lucie Penjaková

Bachelor's thesis

Bariérová ošetřovatelská péče na operačním sále

Barrier nursing care in the operating room
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou bariérové ošetřovatelské péče na operačním sále. Teoretická část je věnována roli sestry pro perioperační péči, jsou zde popsány jednotlivé bariérové ošetřovatelské postupy, které jsou nezbytné k zajištění asepse na operačních sálech, je zde také popsána problematika infekcí spojených se zdravotní péčí. Výzkumná část bakalářské práce je rozdělena na kvantitativní …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with barrier nursing care in operating rooms. The theoretical part focuses on the role of nurses in perioperative care and describes various barrier nursing procedures which are necessary to ensure antiseptic environment in operating rooms. It also covers the relation of infections and health care. The research part of the thesis is organized in two chapters: quantitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Škorničková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Penjaková, Lucie. Bariérová ošetřovatelská péče na operačním sále. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií