Bc. Jozef ŠIMEK

Diplomová práce

Optimalizácia technológie výroby kotviacich skrutiek pre fotovoltaické panely

Optimization technology of anchor bolts for solar panels.
Anotace:
V tejto diplomovej práce predkladám literárnu štúdiu strojárskych a nekonvenčných tech-nológií. V práci sa zaoberám výrobou kotviacich skrutiek stávajúcou technológiou, a mo-jím návrhom na upravenie výroby pre ekonomický zisk. Navrhol som vhodnú technológiu a prikladám ekonomické zhodnotenie.
Abstract:
In Master?s thesis, I describe the literatury study of engineering and non- conventional technologies. The work deals with the production technology to current anchor bolts, or my suggestion to adjust production for ekonomic gain. I selected design technology and eco-nomic valorization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 18982

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Hrdina

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMEK, Jozef. Optimalizácia technológie výroby kotviacich skrutiek pre fotovoltaické panely. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.