Šárka Bartoňková

Bakalářská práce

Menšinová sexuální orientace v postmoderní realitě

Minority sexual orientation in post-modern reality
Anotace:
Cílem této práce je blíže obsáhnout postavení LGBT osob ve společnosti a s tím úzce související proces coming out, který je nedílnou součástí života sexuálních menšin. V teoretické části jsou vymezeny některé základní pojmy týkající se dané problematiky, rozebráno postavení sexuálních menšin od historie po současnost z hlediska různých pohledů. Podrobněji je popsán proces coming out a možnosti sexuální …více
Abstract:
The goal of this bachelor work is cover more in detail the position of sexual minorities in the society and the closely related process of coming out, which is an integral part of sexual minorities' life. In the theoretical section are specified some basic terms, which are connected with these problems, examined the position of sexual minorities from history up to now from various points of view. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015
Zveřejnit od: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartoňková, Šárka. Menšinová sexuální orientace v postmoderní realitě. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe