Bc. Lukáš Bartík

Bachelor's thesis

Spojené státy a evropská integrace v období Trumanovy administrativy

The United States and European integraton during the Truman administration
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat vztah Spojených států amerických k procesu evropské integrace v době administrativy prezidenta H. Trumana. Zabývá se především rolí, jakou hrála myšlenka evropské jednoty v rámci Marshallova plánu a rodící se strategie zadržování, a popisuje, jakým způsobem Spojené státy ovlivňovaly její uplatnění v konkrétních krocích. Důraz je také kladen na přístup USA …viac
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to analyze the position of the United States towards the process of the European integration during the administration of President Harry S. Truman. It mainly deals with the role of the idea of European unity in context of the Marshall plan and emergence of the strategy of containment and it describes how the USA influenced its specific application. The thesis also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedúci: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií