Mgr. Petra Franková

Bakalářská práce

Zornice - fyziologie a patologie

Pupil - physiology and pathology
Anotace:
Cílem práce je vyložit význam zornice v procesu vidění a její vztah s neurolooftalmologickými onemocněními. První část textu popisuje zornici jako součást oka a ukazuje principy, jimiž mění svoji velikost. Vysvětluje fyziologické reakce zornice na světlo, pohled do blízka či psychické podněty. Druhá část se zabývá možnými poruchami zornic, jejich příčinami, vyšetřením a léčbou. Popisuje vývojové vady …více
Abstract:
The goal of the task is to interpret the sense of a pupil in the process of vision and its relation with neuroophtalmological diseases. The first part of the script describes the pupil as a section of the eye and shows the principles which change its size. It explains the physiological pupil reactions to the light, the sight to the near distance or psychical fuels. The second part deals with possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Monika Synková
  • Oponent: MUDr. Silvia Bazalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma