Bc. Filip Gigal

Bakalářská práce

Mediální reprezentace voleb do britské Dolní sněmovny v r. 1951 v Rudém právu

Media representation of 1951 United Kingdom general election in „Rudé právo“
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem voleb do britské Dolní sněmovny v roce 1951 na stránkách Rudého práva. Cílem práce je za pomoci diskurzivní analýzy vymezené Paulem Jamesem Gee identifikovat diskurzivní modely a mediální obraz, které deník v kontextu inkriminovaných voleb konstruuje. V práci jsou také využity operační modi operandi definované Johnem B. Thompsonem. Stěžejní události …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with media image of 1951 United Kingdom general election on pages of “Rudé právo”. The aim of this thesis is to identify discourse models and media image that newspaper constructs in context of followed election. This is achieved by using discourse analysis defined by Paul James Gee. In thesis is also used theory modus operandi defined by John B. Thompson. Fundamental events …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií