Theses 

Edukace pacienta s onemocněním diabetes mellitus 2. typu v ambulanci praktického lékaře – Bc. Tereza Holková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Holková

Bakalářská práce

Edukace pacienta s onemocněním diabetes mellitus 2. typu v ambulanci praktického lékaře

Education of a patient with type 2 diabetes mellitus in a general practitioner

Anotace: Bakalářská práce je pojata jako pedagogická práce shrnující informace o onemocnění diabetes mellitus 2. typu a poznatky z oboru pedagogiky. Podává přehled o diabetu, jeho vzniku, léčbě a klade důraz na edukaci pacientů. Tato práce popisuje komplikace spojené s onemocněním. Zabývá se edukací pacienta s onemocněním diabetes mellitus 2. typu v prostředí ambulance praktického lékaře. Popisuje edukační proces a zaznamenává všechny konstrukty edukační činnosti. Popsaný edukační proces může sloužit jako návod pro edukační činnost sestry u pacientů s jiným onemocněním.

Abstract: The bachelor thesis is conceived as a pedagogical work summarizing information about the type 2 diabetes mellitus and the knowledge from the field of pedagogy. It gives an overview of diabetes, its origin, treatment and emphasizes the education of patients. This paper describes the complications associated with the disease. It deals with education of a patient with type 2 diabetes mellitus in a general practitioner ambulance. It describes the educational process and records all constructs of educational activities. The described educational process can serve as a guide for the nurse's educational activities in patients with other diseases.

Klíčová slova: Diabetes mellitus 2. typu, edukace, zdravý životní styl, dietní opatření, edukační proces, ambulance praktického lékaře, Type 2 diabetes mellitus, education, healthy lifestyle, diet, educational process, general practitioner's ambulance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:07, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz