Bc. Tereza Holková

Bakalářská práce

Edukace pacienta s onemocněním diabetes mellitus 2. typu v ambulanci praktického lékaře

Education of a patient with type 2 diabetes mellitus in a general practitioner
Anotace:
Bakalářská práce je pojata jako pedagogická práce shrnující informace o onemocnění diabetes mellitus 2. typu a poznatky z oboru pedagogiky. Podává přehled o diabetu, jeho vzniku, léčbě a klade důraz na edukaci pacientů. Tato práce popisuje komplikace spojené s onemocněním. Zabývá se edukací pacienta s onemocněním diabetes mellitus 2. typu v prostředí ambulance praktického lékaře. Popisuje edukační …více
Abstract:
The bachelor thesis is conceived as a pedagogical work summarizing information about the type 2 diabetes mellitus and the knowledge from the field of pedagogy. It gives an overview of diabetes, its origin, treatment and emphasizes the education of patients. This paper describes the complications associated with the disease. It deals with education of a patient with type 2 diabetes mellitus in a general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta