Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.

Disertační práce

Identity v učebnicích anglického jazyka

Identities in English foreign language textbooks
Anotace:
Disertační práce se věnuje problematice identit v učebnicích anglického jazyka. Identitami jsou chápány jak identity postav zobrazovaných v učebnicích, tak identity čtenářů, které učebnice rozvíjí. V úvodní kapitole práce představujeme teoretická východiska výzkumu, konkrétně sociální teorie vzdělávání, jako je kritická pedagogika. Dále pojednáváme o kulturním rozměru cizojazyčné výuky a pojmu identita …více
Abstract:
The thesis deals with the problem of identities in English foreign language textbooks. Identities are understood both as representations of the portrayed target language community in textbooks and as the identities of readers fostered by the texts. The first part of the thesis introduces the theoretical background of the research, particularly social theories of education, such as critical pedagogy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 3. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Mag. Renate Seebauer
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta