Theses 

Online marketing in Cosmetic industry – BcA. Alice Bartůňková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

BcA. Alice Bartůňková

Diplomová práce

Online marketing in Cosmetic industry

Online marketing in Cosmetic industry

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá online marketingem a kosmetickým průmyslem. Teoretický výstup práce definuje hlavní roli internetu, marketingu a reklamy. Dvěma hlavními účely teoretické části je dosažení komplexního pohledu na kosmetický průmysl, elektronické obchodování a konkrétní zájem je zaměřen na web design, který je základním předpokladem pro on-line podnikání. Závěr teoretické části je věnován portálu s denní nabídkou a několika výzkumným otázkám. Hypotézy se vztahují k podpoře prodeje na slevových serverech a dále se týkají cen a obchodování se slevovými portály v České i Slovenské republice. Praktická část práce je zaměřena na španělskou společnost 500cosmetics, podnikání v e-komerci a SWOT analýzu, která je doprovázena zkušeností autora. Společnost 500cosmetics prodává kosmetické přípravky a zdravotnická, elektronická zařízení prostřednictvím on-line kanálů. K odpovědím na hypotézy poslouží výstup výsledků z prodeje, množství prodaných výrobků ze slevových portálů. Metodika se zabývá interními daty společnosti a údaji z tržeb, obohacené o vlastní pozorování. Toto téma je neobyčejně specifické a získat příslušnou literaturu bylo výzvou. Právě toto zjištění je důvod, proč tato práce vznikla. Závěrem jsou doporučení pro firmu 500cosmetics a její podnikání, dále pak výsledky hypotéz ohledně Slevových portálů. Záměrem této diplomové práce je nabídnout prospěšné informace o podnikání se slevovými portály a jak e-komerce funguje v kosmetické firmě.

Abstract: This diploma thesis discuss online marketing and cosmetic industry. The theoretical part defines the main role of Internet, Marketing and Advertising. The two main purposes of theoretical part, is to attain a comprehensive view regarding the beauty industry, e-commerce and in particular interest is focused on web design, which is fundamental prerequisite in the Online business. The practical part of the thesis is focused on a Spanish company 500cosmetics, e-commerce business and SWOT analyse is accompanied by the author's experiences. 500cosmetics company retail cosmetic products and medical electronic devices via online channel. The conclusion is a recommendation for 500cosmetics business and results of hypothesis regarding Discount portal. Intention of this diploma thesis is to offer beneficial information regarding Daily Deal business and how e-commerce works in cosmetic company.

Keywords: Online marketing, Cosmetic industry, Beauty industry, E-shop, E-commerce, E-business, Online store, Advertisement, Discount portal, Daily deal, Internet, Web sites, Social Networks, Web design, Marketing Mix, Cosmetic product.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:37, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz