Timea Amrová

Bakalářská práce

Analýza poistenia motorového vozidla v podmienkach slovenského poistného trhu

The motor vehicle insurance analysis in the Slovak insurance market conditions
Abstract:
Motor vehicle insurance is divided into mandatory contractual insurance of motor vehicle and voluntary motor insurance. Mandatory contractual insurance is statutory and owner of the car has an obligation to take out insurance in the insurance company of his choice. Voluntary insurance, as the name implies, the owner, respectively holder of a motor vehicle to enter into voluntary way. Final thesis reflects …více
Abstract:
Poistenie motorového vozidla sa člení na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla a dobrovoľné poistenie motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie vyplýva zo zákona a vlastník motorového vozidla má povinnosť uzatvoriť poistenie v poisťovni, ktorú si vyberie podľa vlastného presvedčenia. Dobrovoľné poistenie, ako už vyplýva z názvu, vlastník, resp. držiteľ motorového …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Littvová, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management