Theses 

Destinační management v Karlovarském kraji – Bc. Vlastimil Kříž, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Vlastimil Kříž, DiS.

Diplomová práce

Destinační management v Karlovarském kraji

Destination management in Karlovy Vary region

Anotace: Diplomová práce se zabývá destinačním managementem v Karlovarském kraji. První část se věnuje teoretickým východiskům jako cestovní ruch, jeho historie a rozdělení, destinaci, destinačnímu managementu a marketingu destinací. Druhá část popisuje vybraný region, je provedena situační analýza, SWOT analýza cestovního ruchu a je popsán způsob řízení cestovního ruchu ze strany krajského úřadu Karlovarského kraje a také shrnuje aktivity prováděné organizací cestovního ruchu Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s. V závěru jsou popsána možná opatření vedoucí ke zlepšení řízení a fungování cestovního ruchu v Karlovarském kraji.

Abstract: This thesis deals with destination management in Karlovy Vary region. The first part deals with theoretical background as a tourism, its history and distribution, destination, destination management and marketing of destinations. The second part describes the selected region, the situation analysis and SWOT analysis is made and describes the tourism management from the regional office of the Karlovy Vary region. In the second part are also summarized the activities of tourism organization Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s. In coclusion are discussed possible measures to improve the management and operation of tourism in Karlovy Vary region.

Klíčová slova: Cestovní ruch, destinačnímanagement, destinace, marketing destinací, marketing cestovního ruchu, stuační analýza cestovního ruchu. Tourism, destination management, destination, marketing destinations, tourism marketing, siuational analysis of tourism.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:29, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz