Mgr. Marta Veselková

Bakalářská práce

Výuka chemie a příbuzných předmětů na středních školách a odborných učilištích.

Teaching chemistry and related subjects at secondary schools and secondary vocational schools.
Anotace:
Bakalářská práce pod názvem „Výuka chemie a příbuzných předmětů na středních školách a odborných učilištích“ je zaměřena na výzkum úrovně výuky a zjištění obsahové a odborné úrovně učebnic používaných pro chemii a příbuzné předměty několika vybraných škol. Práce obsahuje rozdělení všech studijních oborů podle délky studia a hodinovou dotaci chemie a příbuzných předmětů v délce tohoto studia. Hlavní …více
Abstract:
The Bachelor thesis called „Teaching Chemistry and related subjects at secondary schools and secondary vocational schools” focuses on the research of education’s level and on the content and the technical level of the school books used in Chemistry and in similar subjects in a group of chosen schools. The thesis is divided according to the fields of study, length of study and number of Chemistry classes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Děcký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství chemie pro základní školy