Kateřina MELOVÁ

Bakalářská práce

Přechod k demokracii v Jižní Koreji

Transition to democracy in South Korea
Anotace:
Bakalářská práce se bude zabývat analýzou přechodu k demokracii v Jižní Koreji, ke kterému došlo na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Nejdříve bude v teoretické části představena klasifikace nedemokratických a autoritativních režimů a teorie přechodů k demokracii. Následně bude v empirické části popsán charakter odstraňovaného režimu a v další části pak bude aplikována teorie přechodů …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with an analysis of the transition to democracy in South Korea at the turn of the 80´s and 90´s of the twentieth century. The initial chapters embrace the presentation of non-democratic and authoritarian regimes and theories of transition to democracy. The empirical part of this thesis occupies with the description of the authoritrian regime in South Korea and application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MELOVÁ, Kateřina. Přechod k demokracii v Jižní Koreji. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / AJ SV se zaměřením na vzdělávání