Hana Dvořáková

Bakalářská práce

Vliv emoční inteligence vysokoškolských studentů na zvládání stresu

The effects of the emotional intelligence of university students in stress management
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak souvisí emoční inteligence se zvládáním stresu a životní spokojeností u vysokoškolských studentů. Teoretická část práce zpracovává informace z oblasti emoční inteligence se zaměřením na zvládání stresu a rozvoj životní spokojenosti. V praktické části této práce je sledován hlavní cíl práce prostřednictvím výzkumu, který je realizován formou dotazníků a polostrukturovaného …více
Abstract:
This thesis aims to investigate the correlation between emotional intelligence, stress management and well-being in university students. The theoretical part of this work analyses information behind the emotional intelligence, focusing on stress management and the development of well-being. The practical part examines the main aim of this work using research methods in the form of a questionnaires …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radim Kudělka
  • Oponent: Eva Ambrozová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.