Petra PEŠKOVÁ

Bakalářská práce

Problematika hospicové péče z pohledu sester agentury domácí péče a potencionálních pacientů

Problems of a hospice care considering the viewpoint of nurses of the Home Care Agency and the patients
Anotace:
Téma bakalářské práce zní {\clq},Problematika hospicové péče z pohledu sester agentury domácí péče a potencionálních pacientů``. Pro práci byly stanoveny dva cíle a tři hypotézy, kdy prvním cílem bylo zmapovat situaci v oblasti poskytování domácí hospicové péče z pohledu sester agentury domácí péče. K tomuto cíli byly stanoveny dvě hypotézy. H1- sestry agentury domácí péče poskytují domácí hospicovou …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is ``The issues of hospice care from the viewpoint of nurses working for home care agencies and potential patients``. The following two objectives and three hypotheses were formulated for the thesis: The first goal was to map the situation in provision of home hospice care from the viewpoint of nurses working for home care agencies. Two hypotheses were formulated for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
Zveřejnit od: 4. 5. 2009
Identifikátor: 13157

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
 • Vedoucí: Mgr. Alena Machová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEŠKOVÁ, Petra. Problematika hospicové péče z pohledu sester agentury domácí péče a potencionálních pacientů. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pb3nxg pb3nxg/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.