Jan BABKA

Diplomová práce

Výuka vybraných témat pro výuku matematiky na ZŠ s interaktivní tabulí - planimetrie

Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám body, úsečkami, přímkami a polopřímkami, úhly, kruhy a kružnicemi, trojúhelníky a jejich výukou s využitím počítače a interaktivní tabule. Vlastní práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části se zabývám motivací k učení, konstruktivizmem, hodnocením výukových materiálů a interaktivitou ve školním prostředí. Praktická část obsahuje mnou vytvořené …více
Abstract:
The diploma thesis covers points, line segments, lines and half-lines, angles, circles, triangles and their teaching through computers and interactive whiteboards. It is divided into two parts, theoretical and practical. The first one covers motivation for learning, constructivism, evaluation of teaching materials and interactivity in school environment. The practical part contains worksheets for teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010
Identifikátor: 9871

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BABKA, Jan. Výuka vybraných témat pro výuku matematiky na ZŠ s interaktivní tabulí - planimetrie. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / M-TV/ZŠ

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pbasxt pbasxt/2
13. 5. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 5. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.