Ing. Veronika Matochová

Bakalářská práce

Návrh na zvýšení odbytu výrobků textilní dílny Český západ

The proposal to increase sales of products of the textile workshop Český západ
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navržení jednoduchého postupu prodeje, který vede ke zvýšení prodejnosti výrobků textilní dílny Českého západu. Část práce je věnována sumarizaci známých faktů o chodu dílny, které jsou ve druhé části rozebrány. Zde jsou doporučeny nové činnosti, které dílna může realizovat a tím dosáhnout většího odbytu svých výrobků. Součástí práce je provedení orientačního průzkumu …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to suggest basic sale process, which goes to the increase sales of products of the textile workshop Český západ. First part of the thesis is devoted to summarization of the known facts about running of the workshop. In the second part of the thesis the facts go to the details. Also new activities for realization are recommended to achieve greater sales figures of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Hana Pařilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matochová, Veronika. Návrh na zvýšení odbytu výrobků textilní dílny Český západ. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Bakalářský studijní program / obor:
Textil / Textilní marketing