Bc. Oldřich Pecák

Diplomová práce

High resolution 2D gamma scan by shifting a single pixel detector

High resolution 2D gamma scan by shifting a single pixel detector
Anotace:
Tato práce zkoumá praktičnost využití velkého jednopixelového detektoru pro tvorbu 2D gamma snímků. Použití jednopixelového detektoru má několik výhod, jmenovitě vysokou citlivost, ale přináší nevýhodu dlouhého času nutného pro skenování a složitejšího zpracování obrazu. Vyvinuli jsme jednoduchý, ale efektivní proces pro zpracování naměřených dat, který využívá běžné metody zpracování obrazu dostupné …více
Abstract:
This thesis explores the viability of using a large single-pixel detector to create 2D gamma-ray scans. Using a single pixel detector has multiple advantages, namely the high sensitivity, but comes at the cost of very long measurement times and more complex image processing. We developed a simple but effective data processing pipeline using standard image processing methods from commonly used libraries …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2023
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Čulen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost / Hardwarové systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.