Jan Figlovský

Bakalářská práce

Finanční analýza společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o.

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti S&K PUBLIC spol. s r.o. z pohledu externího hodnotitele. Podává jednoduchý a přehledný obraz o finanční situaci firmy formou ekonomických ukazatelů a indexů, hodnotí její současný stav a naznačuje potenciální budoucí vývoj.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2007
  • Vedoucí: Eva Pavlová
  • Oponent: Tomáš Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/3041

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.