Ing. Pavla Holotová

Bakalářská práce

Efektivní segmentace portfolia potenciálních zákazníků a souvislost s určenými cíli společnosti

Effective segmentation of potential customer’s portfolio with identified company’s goals
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je, v dnešní době stále více zmiňovaná a využívaná, problematika segmentace. Konkrétně popisuji návrhy možného postupu tvorby segmentace v bankovním sektoru. Cílem je, aby navržená segmentace reflektovala požadavky společnosti i očekávání klientů. Teoretická část práce nejprve popisuje samotnou problematiku segmentace, její definici a přínosy. Podrobněji se pak věnuje problematice …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of segmentation, which is currently being more and more discussed and used. It describes possible procedures how to create segments in the banking sector. The aim for the segmentation is to reflect company’s requirements as well as customers’ expectations. The theoretical part describes the problems of segmentation itself, its definition and possible assets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní