RNDr. Pavel Troubil, Ph.D.

Disertační práce

Multicast Routing for High-quality Interactive Multimedia

Multicast Routing for High-quality Interactive Multimedia
Anotace:
Pro interaktivní vzdálenou spolupráci prostřednictvím počítačových sítí je zásadní kvalita přenášených multimédií. Interaktivní prostředí pro spolupráci současně vyžadují vícebodovou distribuci dat z více zdrojů. Jsou-li přenášena natolik kvalitní multimédia, jejichž datový tok je řádově srovnatelný s kapacitou sítě, standardní mechanismy směrování nedostačují. Potom je nutno řešit problém kombinatorické …více
Anotace:
žitým, že tyto metody pozbývají schopnosti jej pokrýt svými vyjadřovacími prostředky a efektivitou. Pro statické řešení i dynamickou rekonfiguraci proto navrhujeme metaheuristické metody založené na principech ant colony optimization. Dizertační práce tak přináší řešení problému směrování multicastu s vlastnostmi, které dříve nebyly dostatečně zkoumány obzvláště ve víceskupinovém uspořádání. Praktická …více
Abstract:
High quality of multimedia is crucial for interactive remote collaboration over computer networks. Communication schemes of interactive collaborative environments need multipoint distribution of data from multiple sources. When high-quality multimedia are transmitted with bitrates comparable to network capacities, planning of the distribution requires solution of a combinatorial optimization problem …více
Abstract:
Practical applicability of the proposed solutions is verified by experimental evaluations on real world based inputs and deployment in several intercontinental demonstrations. At all stages, the performance is sufficient for most of realistic problem sizes. The metaheuristic algorithms can solve larger problems, and where comparison to optimal solutions are available, they show acceptable level of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 10. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., Assoc. Prof. Rong Qu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie