Bc. Jana Těžká

Diplomová práce

Problematika pracovní migrace - Chodov u Karlových Varů: jak migrace ovlivňuje rodinný život?

The Problems of Labour Migration - Chodov u Karlových Varů: how migration shape family life?
Anotace:
Cílem této práce je problematika pracovní migrace obyvatel města Chodov, směřující do celého světa. Nedílnou součástí zmíněné práce je terénní výzkum, který probíhal v dané lokalitě, v podobě rozhovorů s obyvateli města, kteří pracovně migrují či migrovali. Diplomová práce je složena z devíti kapitol, kdy nejdůležitější jsou oddíly ?Provedení výzkumu?, kde jsou rozepsány zásadní metody bádání. Dále …více
Abstract:
This thesis is focusing on work-related migration problematics in Chodov town inhabitants, whos migration direct all around the world. Field research as an essential component, proceeded in chosen locality with the use of strucured interviews with migrating inhabitants. Thesis consist of nine chapters with central point in ´Research work´, which dissert on crucial methods of investigation. Additional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Těžká, Jana. Problematika pracovní migrace - Chodov u Karlových Varů: jak migrace ovlivňuje rodinný život?. Pardubice, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma